Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên Viên Kế Hoạch

 • Ho Chi Minh (District 5)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 5 Years
 • Negotiable
 • Administrative / Clerical, Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process, Statistics, Purchasing / Merchandising
 • 11/11/2018

Job Benefit

 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave
 • Sport Club

Job Description

- Tham gia công tác kiểm tra kế hoạch hoạt động của các Khối/Phòng ban như: Kinh doanh, Tồn kho, Sản xuất và Mua hàng;

- Tổng hợp, tham mưu cho TGĐ, xây dựng thành kế hoạch hoạt động của Tập đoàn;

- Kiểm tra và tổng hợp các báo cáo kết quả hoạt động định kỳ trong Tập đoàn;

- Thực hiện những công việc khác theo yêu cầu của TGĐ.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan;

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm ở vị trí tương đương;

- Có kinh nghiệm về thống kê, phân tích báo cáo;

- Có khả năng lập kế hoạch tốt; 

- Sử dụng thành thạo MS Office.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.