Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kế Toán Trưởng

 • Ho Chi Minh (District 5)
 • Manager
 • Permanent
 • Bachelor
 • 5 - 10 Years
 • Competitive
 • Administrative / Clerical, Accounting / Auditing / Tax, Finance / Investment
 • Unlimited

Job Description

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm, hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng nhân viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nghiệp vụ thuộc phần hành của mình.

- Kiểm tra, soát xét chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, công ty & tập đoàn hiện hành..

- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý doanh thu, chi

- Xây dựng hệ thống sổ sách, chứng từ kế toán, thu chi…đúng chuẩn mực kế toán.

 - Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế quan, ngân hàng. .v…v để kịp thời cập nhật những yêu cầu, chính sách mới nhằm ứng dụng vào thực tế

- Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.
- Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ, chi phí đầu tư XDCB đảm bảo chặt chẽ hiệu quả.

- Thiết lập, xây dựng và triển khai thực hiện các quy trình, quy chế liên quan đến các hoạt động tài chính của công ty.

- Thực hiện tất cả các báo cáo liên quan về công tác chuyên môn theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Các công việc khác theo sự phân công của Cấp quản lý.

Job Requirement

- ≥ 10 năm Kinh nghiệm chuyên ngành , trong đó có ít nhất 03 năm đảm nhận vị trí tương đương.
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong doanh nghiệp cùng Ngành nghề.
- Nắm vững và am hiểu quy định pháp luật về Thuế, nguyên tắc - chuẩn mực tài chính kế toán, nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Có kiến thức về tài chính doanh nghiệp.
- Kỹ năng trình bày, đàm phán, thuyết phục.
- Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel và phần mềm kế toán liên quan.
- Khả năng Làm việc độc lập.
- Phân tích và xử lý vấn đề.
- Xử lý các xung đột và mâu thuẫn.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Kinh nghiệm ở công ty sản xuất, xuất khẩu có quy mô từ 500 lao động trở lên.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.