Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Nhân viên kinh doanh quốc tế

 • Ho Chi Minh
 • Experienced (Non - Manager)
 • Negotiable
 • Retail / Wholesale, Sales / Business Development, Marketing
 • 5
 • 14/10/2017

Job Description

 

1. Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng
- Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng quốc tế
- Chủ động xác định và thiết lập mối quan hệ với khách hàng tế
- Duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng.
- Chăm sóc khách hàng tiềm năng, khách hàng mục tiêu…
- Lập và triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng /quý /năm.
- Báo cáo doanh thu tháng /quý /năm .
- Đảm bảo việc đạt doanh thu trong khu vực phụ trách theo chỉ tiêu được giao.

2. Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, quảng cáo cho các sản phẩm của công ty, đảm bảo đạt doanh thu theo chỉ tiêu được giao.

3. Xây dựng chính sách giá và chương trình khuyến mãi
4.Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên …
 • Vi tính: Sử dụng được Internet, MS-Office.
 • IELTS 5.5 hoặc bằng cấp tương đương.
 • Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm đảm nhận các công việc có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh xuất khẩu.
 • Có kinh nghiệm về thương mại quốc tế, kinh nghiệm bán hàng và chăm sóc khách hàng.
 • Kỹ năng giao tiếp hiệu quả.
 • Kỹ năng xử lý tình huống.
 • Kỹ năng làm việc với áp lực cao.
 • Kỹ năng lập kế hoạch và báo cáo.
 • Sử dụng thành thạo MS - Office.
 • Có các đức tính: năng động, trung thực, chăm chỉ, cầu tiến, sáng tạo.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.